Ekumenisk nyårsbön 4

Kyrkorna tillsammans i Göteborg får i år ställa om den ekumeniska nyårsbönen till en digital nyårsbön. Ni kommer kunna följa gudstjänsten via YouTube eller Facebook. 1 Januari… Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown […]

Ekumenisk nyårsbön 3

Kyrkorna tillsammans i Göteborg får i år ställa om den ekumeniska nyårsbönen till en digital nyårsbön. Ni kommer kunna följa gudstjänsten via YouTube eller Facebook. 1 Januari… Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown […]

Ekumenisk nyårsbön 2

Kyrkorna tillsammans i Göteborg får i år ställa om den ekumeniska nyårsbönen till en digital nyårsbön. Ni kommer kunna följa gudstjänsten via YouTube eller Facebook. 1 Januari… Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown […]

Ekumenisk nyårsbön 1

Kyrkorna tillsammans i Göteborg får i år ställa om den ekumeniska nyårsbönen till en digital nyårsbön. Ni kommer kunna följa gudstjänsten via YouTube eller Facebook. 1 Januari… Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown […]