Om oss

Om oss

GKR är kyrkorna tillsammans i Göteborg. Det är ett forum för samtal och samverkan för stadens bästa. Oftast fyller församlingar och kyrkor sin funktion på egen hand, i sitt sammanhang och i sin lokala närhet. Ibland behövs det dock ett gemensamt handtag eller satsning.

 

Göteborgs kristna råd målsättning

GKR målsättning är att verka för den enhet Kristus bad om (Joh 17:21) till ett vittnesbörd för världen genom:

1. Att främja ekumeniskt arbete i Göteborg och dess olika stadsdelar

2. Att inspirera till samtal och samråd mellan församlingar/kårer och därigenom bidra till ökad kunskap och förståelse

3 Att fungera som samkristet kontaktorgan till massmedia, andra trosinriktningar, organisationer mfl.

Återkommande händelser

Återkommande GKR händelser är Nyårsdagsbönen i Domkyrkan, korsvandringen från Götaplatsen till Domkyrkan på långfredagen samt Globala veckan i november.

Förutom detta bjuder vi in till samtal, bön och aktion kring aktuella frågor.

Medlemskap

Alla kristna kyrkor i Göteborg är välkomna att komma med i GKR och söka medlemskap.