Första nyårsdag firar kyrkorna traditionsenligt Gudstjänst tillsammans i Domkyrkan kl 17:00.

Britta Hermansson är predikant 
Den Iranska kören från Smyrna sjunger för oss
Kyrkoledare från olika kyrkor i Göteborg medverkar. 

Varmt välkommen!