Böneveckan

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformingen av innehållet med temat Guds hand leder oss. Kristna i Karibien från olika kyrkotraditioner ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet.

Därför har man valt Moses och Miriams sång (2 Moseboken 15:1–21) som huvudtext för Böneveckan. Det är en sång av triumf över befrielse från förtryck. Detta speglas i den hymn, Guds hand leder oss, som skrevs under ett arbetsmöte för det karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. Den har blivit något av en ”nationalhymn” för den ekumeniska rörelsen i regionen och har översatts till flera olika språk.

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 21 januari, vilket också är Bibelns dag.

Böneveckans material skickas ut till landets kyrkor i form av en 16-sidig informationstidning. Här finns bland annat förslag till gudstjänstordning och information om årets tema.

Material

Här finns materialet inför Böneveckan för kristen enhet:

Sammanfattande tidning
Tidning om Böneveckan (16 sidor) – Böneveckan 2018

Bibelord för varje dag under Böneveckan
Bibeln dag för dag (Word) – Bibeltexter dag för dag 2018
Bibeln dag för dag (PDF) – Bibeltexter dag för dag 2018

Förslag till ekumenisk gudstjänstordning
Gudstjänstordning (Word) – Gudstjänstordning
Gudstjänstordning (PDF) – Gudstjänstordning

Affisch
Affisch för utskrift (PDF) – Böneveckan 2018 Affisch
Affisch (PDF) – Böneveckan 2018 Affisch

Sångblad
Sången med noter ”Guds hand leder oss” (PDF) – Guds hand leder oss

Hela grundmaterialet från Karibien
Grundmaterial, engelska (Word) – Grundmaterialet 2018 (english)
Grundmaterial, svenska (Word) – Grundmaterialet 2018 (svenska)

Arrangörer

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom Bibelns dag infaller på söndagen i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år.

Historik

Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. Innan den ekumeniska rörelsen började växa fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av 1800-talet började man redan i början på 1800-talet tala om gemensam bön för enhet bland de kristna. 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

material hämtad från Sveriges kristna råds hemsida.

Arkiv

Material från tidigare år: Arkiv, Böneveckan för kristen enhet