Gemensam gudstjänst söndag 31 maj kl 11:00

Kyrkorna firar Gudstjänst tillsammans på söndag 31 maj kl 11:00. En enad kyrka för en helad stad.

Traditionsenligt kallar Göteborgs kristna råd alla församlingar och kristna till gemensam ekumenisk nyårsdags Gudstjänst i Domkyrkan måndagen den 1 januari kl 17:00. Joakim Hagerius (Föreståndare och pastor i Saronkyrkan) kommer att vara årets predikant och sången och musiken är det kyrkokören från den kamerunska presbyterianske kyrkan i Göteborg som står för.