Årsmöte 2019

Årsmöte tisdag 26 mars 2019 kl 18:00 i Gustavi gården brevid Domkyrkan. Urban Ringbäck gäster oss och pratar om kyrkans vision för Göteborg 400 år. Välkommen![button link="http://www.ekumenikgbg.se/wp-content/uploads/HandlingarGKR2018.pdf" type="big"...

Traditionsenligt kallar Göteborgs kristna råd alla församlingar och kristna till gemensam ekumenisk nyårsdags Gudstjänst i Domkyrkan måndagen den 1 januari kl 17:00. Joakim Hagerius (Föreståndare och pastor i Saronkyrkan) kommer att vara årets predikant och sången och musiken är det kyrkokören från den kamerunska presbyterianske kyrkan i Göteborg som står för.